Bůh a armáda

Historie a současnost duchovní služby Armády České republiky

Martin Vaňourek, Jiří Ignác Laňka

Veritas Domini vincit

Působení duchovních v rámci vojsk má nezpochybnitelně dlouhou a rozšířenou tradici. Ať již jde o snahu zajistit si přízeň u Boha (či dříve a v jiných kulturách u božstev) a zároveň kladný výsledek bitvy nebo o vykonávání pohřebních ritů či péči o duchovní potřeby vojáků, přítomnost duchovních u vojenských celků je dokumentována již od starověku. Autoři Jiří Ignác Laňka a Martin Vaňourek se v knize Bůh a armáda: Historie a současnost vojenské duchovní služby zabývají vývojem duchovní služby zejména v prostředí českých zemí, dokumentují její historickou kontinuitu, přibližují specifické úkoly příslušníků duchovní služby, vyzdvihují roli vybraných duchovních různých vyznání v průběhu důležitých formativních okamžiků této větve ozbrojených složek, představují osu vývoje duchovní služby v kontextu dobových regionálních i globálních událostí a seznamují tak čtenáře se složitou, leč mimořádně zajímavou cestou, jež vyústila v moderní Duchovní službu Armády České republiky. Autorská dvojice své dílo opírá o množství důkladně zpracovaných pramenů, z nichž mnohé nebyly dosud zpracovány, své závěry dokládá obrazovou přílohou a dobovými fotografiemi a vychází také ze vzpomínek přímých účastníků klíčových dějinných okamžiků. Výsledné dílo nabízí zcela mimořádný a komplexní pohled na problematiku vojenské duchovní služby, který až dosud českým i slovenským čtenářům chyběl.

Číst více
1 290 Kč Doporučená cena
V prodeji