Co je umění?

Začalo to ostrovem…

Ted van Lieshout

Ta nejdobrodružnější cesta za uměním, kterou si dokážete představit.

Do knihy vejde dívka a zeptá se: Co je umění?

Autor knihy jí poskytne ostrov, aby na to přišla.

V knize Co je umění? vyzve Ted van Lieshout dívku, aby s pomocí vlastní představivosti hledala odpovědi na otázky.

Mezitím vypráví o umění a kultuře: od náčrtku po obraz, od masky po mozaiku, od tance po design.

Co je umění? • Co je kultura? • Proč je umění důležité?

Číst více
369 Kč Doporučená cena
V prodeji