Sběratel a jeho atlas

Bernard Pavel Moll

Kolektiv, Eva Chodějovská, Jiří Dufka

Výběr unikátních historických map a vedut z největšího sbírkového atlasu dochovaného na našem území!

Kniha prezentuje největší sbírkový atlas dochovaný na území České republiky.

Je jím Mollova sbírka, o kterou dnes pečuje Moravská zemská knihovna v Brně.

Založil ji v 18. století ve Vídni jako soukromou kolekci map a vedut diplomat

Bernard Pavel Moll. Autoři se věnují jak Mollovu životopisu a společenským kontaktům, osudům sbírky od jejího vzniku ve druhé polovině 18. století až po období, kdy se dostala do Brna, tak uspořádání a obsahu sbírky, která čítá přibližně 8?000 archů map a vedut a je zde prezentována na více než osmdesáti ukázkách.

Číst více
690 Kč Doporučená cena
V prodeji